Janko Belaj. Samostalni umjetnik.

Svjetlopisi

ili kada kadar odabere autora

(Krešimir Oremović, za katalog izložbe 2006.)

Stara pouka njemačkog romantizma glasi: što je u kadru više neba, to će više do izražaja doći uzvišeni, metafizički karakter kompozicije te ne manje važna, herojska osamljenost glavnog junaka.

U fotografijama Janka Belaja neba ima na pretek, a “junak” iza objektiva, unatoč svojoj poslovičnoj socijalnoj inteligenciji, pred pejzažem stoji sam.…Pročitaj više

Lukavec - © Janko Belaj
Belec - © Janko Belaj
Zagorski bregi - © Janko Belaj
Ožiljak brega - © Janko Belaj
Belečko trsje - © Janko Belaj
Bregi - © Janko Belaj
Pag - © Janko Belaj
Pogled na Velebit - © Janko Belaj
Titraji mora - © Janko Belaj
Dolazi bura - © Janko Belaj
Morski totem - © Janko Belaj
Veo - © Janko Belaj
Vrata - © Janko Belaj
Zaboravljeno - © Janko Belaj
Valić - © Janko Belaj
Nebeska koprena - © Janko Belaj
Zalazak - © Janko Belaj
Nebeske pahuljice - © Janko Belaj
Iz izvora - © Janko Belaj
Od izvora - © Janko Belaj
Jezero i kamen - © Janko Belaj
Stjena ponad vode - © Janko Belaj