Janko Belaj. Samostalni umjetnik.

790 godina / Požega u oku

(Maja Žebčević Matić za katalog izložbe)

790 godina od prvog pisanog spomena za jedan grad nije samo proteklo vrijeme koje se mjeri godinama. To je i naše vrijeme koje nas potiče na razmišljanje, na propitivanje vlastitog identiteta. Vrijeme za sabiranje plodova svoje prošlosti i prošlosti grada, planova za zajedničku budućnost. Vrijeme za izložbu Požega u oku.…Pročitaj više

Kotlina - © Janko Belaj
Pod sudom - © Janko Belaj
Stari grad - © Janko Belaj
Tekija - © Janko Belaj
Muzej - © Janko Belaj
Gimnazija - © Janko Belaj
Kolodvor - © Janko Belaj
Gradska kuća - © Janko Belaj
Fratri - © Janko Belaj
Sv. Rok - © Janko Belaj
Matko Peić - © Janko Belaj
Sjenica - © Janko Belaj
Groblje sv. Elizabete - © Janko Belaj
Sv. Lovro - © Janko Belaj
Noćna - © Janko Belaj
Nepomuk - © Janko Belaj
Povlašteni pogled - © Janko Belaj
Županija - © Janko Belaj
Apoteka - © Janko Belaj
Groblje sv. Ilije - © Janko Belaj
Fra Luka - © Janko Belaj
Ulica - © Janko Belaj
Raskršće - © Janko Belaj
Zdenac - © Janko Belaj
Uglovnica - © Janko Belaj
Šetnica uz Orljavu - © Janko Belaj
Kasarna - © Janko Belaj
Kuća Kraljevića - © Janko Belaj
Trg sv. Terezije - © Janko Belaj
Štedionica - © Janko Belaj
Stube - © Janko Belaj
Freska - © Janko Belaj